Tieslietu padome 11.novembra sēdē sāka izskatīt un apspriest Tieslietu ministrijas izstrādāto metodisko materiālu tiesu priekšsēdētājiem – vadlīnijas lietu izskatīšanas termiņu standarta noteikšanai, kas sagatavotas, lai veicinātu vienotu praksi likuma „Par tiesu varu” 27.1panta „Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā” piemērošanā un vienotu normu izpratni.

Šajā sēdē vadlīnijas netika apstiprinātas, pie šī jautājuma Tieslietu padome atgriezīsies turpmākajās sēdēs.

2013.gada 1.septembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tiesu varu”, papildot likumu ar jaunu 27.1pantu„Lietu izskatīšanas termiņu pārvaldība tiesā”. Likumā noteikts, ka tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā (lietu izskatīšanas termiņu standarts). Lietu izskatīšanas termiņu standartu nosaka, ņemot vērā tiesas resursus un nepieciešamību nodrošināt personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā un ievērojot citus lietu izskatīšanas pamatprincipus. Par apstiprināto lietu izskatīšanas termiņu standartu tiesas priekšsēdētājs līdz katra gada 1.februārim iesniedz informāciju Tieslietu padomei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211