Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Modri Lapiņu.

Modris Lapiņš ir ilggadējs Vidzemes apgabaltiesas tiesnesis – tiesā strādā 26 gadus. Bijis apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, bet kopš šī gada jūnija pildīja tiesas priekšsēdētāja pienākumus.

  • Par visiem Tieslietu padomes 26.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālruņi 67020396, 28652211