Tieslietu padome pieņēma lēmumus par divu rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu pārcelšanu – Ogres rajona tiesas tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova pārcelta uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Jelgavas tiesas tiesnese Gunita Čepule uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu.  Viņas bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām šajās tiesās.

Tieslietu padome arī pieņēma lēmumus par tiesu noteikšanu, kur tiesneša pienākumus pildīs ar Saeimas 25.janvāra lēmumu tiesneša amatā apstiprinātās tiesneses. Ilzei Andruškinai noteikts pildīt pienākumus Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, bet Jolantai Uminskai Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 12.februārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211