Tieslietu padome pārcēla ar 2021.gada 1.janvāri vakanto tiesneša amata vietu no Daugavpils tiesas Preiļos uz Daugavpils tiesu Daugavpilī.

Sakarā ar tiesneses došanos pensijā Daugavpils tiesā Preiļos izveidojusies tiesneša ar specializāciju zemesgrāmatu lietās vakance. Lai uzlabotu tiesas organizatorisko darbu, Daugavpils tiesas priekšsēdētājs lūdzis šo amata vietu pārcelt no Preiļiem uz Daugavpili, saglabājot specializāciju zemesgrāmatu lietās. Zemesgrāmatu dokumentu pieņemšana un izsniegšana klientiem Preiļos tiks nodrošināta arī turpmāk.

Uz vakanto tiesneša amata vietu Daugavpils tiesā Daugavpilī tiks izsludināts konkurss.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 29.decembrī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211