Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Andri Škutānu no Zemgales rajona tiesas Dobelē uz Zemgales rajona tiesu Jelgavā.

Likuma “Par tiesu varu” 73.3.pants nosaka par Tieslietu padomes funkciju pēc tieslietu ministra priekšlikumu pārcelt tiesnesi uz citu tiesneša amata pienākumu izpildes vietu tiesas darbības teritorijā, ja tam piekrīt pats tiesnesis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211