Ar Tieslietu padomes lēmumu tiesnese Irina Augustāne pārcelta no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu.

Tiesnese bija pietikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā. Vēlmi pāriet darbā uz citu rajona tiesu tiesnese pamatojusi ar dzīvesvietas maiņu.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 73.1 panta pirmo daļu Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma, pamatojoties uz pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, lemj par tiesneša pārcelšanu citā tāda paša līmeņa tiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 27.augustā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211