Tieslietu padome lūdz Saeimu ar 2015.gada 1.martu mainīt tiesnešu skaita sadalījumu rajonu (pilsētu) tiesās, kas nepieciešams sakarā ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, ar kuriem veiktas izmaiņas Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošo rajona (pilsētu) tiesu sarakstā, proti, ar 2015.gada 1.martu Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu un Siguldas tiesu pievienojot citām tiesām.

Tieslietu padome akceptēja Tieslietu ministrijas priekšlikumu likvidējamās Siguldas tiesas 5 tiesnešu amata vietas pievienot Rīgas rajona tiesai, bet Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 10 tiesneša amata vietas sadalīt – 2 tiesneša amata vietas pievienot Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai, 1 – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesai, bet 7 tiesneša amata vietas – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Savukārt pēc Dobeles rajona tiesas un Zemgales apgabaltiesas priekšlikuma Dobeles rajona tiesai tiks piešķirta papildu tiesneša amata vietu, pārceļot to no Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas uz Dobeles rajona tiesu. Pārdale veikta, lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi Dobeles rajona tiesā un tās zemesgrāmatu nodaļā un mazinātu uzkrājušos lietu daudzumu rajona tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 24.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211