Ņemot vērā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba apjomu un noslodzi, Tieslietu padome nolēma ar šā gada 1.oktobri vienu zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata vietu, kas septembrī kļūs vakanta Tukuma rajona tiesā, pārcelt uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

Saskaņā ar Tiesu administrācijas informāciju vislielākā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu noslodze ir Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā – šā gada pirmajā pusgadā pieņemti 1857 lēmumi uz vienu tiesnesi. Zemgales tiesu apgabala zemesgrāmatu nodaļās vidējā tiesnešu noslodze ir 1321 lēmums uz vienu tiesnesi, kas ir zemāka nekā vidējā noslodze visā valstī – 1484 lēmumi uz vienu tiesnesi.

Līdz ar Tieslietu padomes lēmumu tiks veiktas izmaiņas arī tiesnešu skaitā rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās. No 1.oktobra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā noteiktas 20 tiesneša amata vietas un Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā – 1 tiesneša amata vieta.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 11.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211