Žurnālā “Jurista Vārds” 13.augusta numurā publicēts Tieslietu padomes locekļa, Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja Aigara Strupiša viedoklis par ekonomiskās tiesas izveidi un par to, kā tiek atspoguļots Tieslietu padomes lēmums neatbalstīt šādas tiesas izveidi Tieslietu ministrijas piedāvātajā risinājumā.

Aigars Strupišs raksta: “Publiskajā telpā pēdējā laikā tiek aktīvi reklamēta Tieslietu ministrijas iniciatīva par specializētas ekonomiskās tiesas izveidi. Tostarp parādās ziņas, kurās ir vai nu daļēji nepatiesi fakti, vai arī kā "cīņa pret progresu" tiek trivializēts Tieslietu padomes lēmums, ar kuru šādas tiesas izveide Tieslietu ministrijas piedāvātajā risinājumā ar deviņām balsīm pret divām netika atbalstīta, tai skaitā Tieslietu padomes lēmuma nonivelēšana līdz "atsevišķu tiesnešu" viedoklim. Es kā Tieslietu padomes loceklis balsoju par šādu lēmumu, un tam bija racionāls pamatojums, kuru uzskatu par nepieciešamu sniegt, jo tikai atklāta un godīga diskusija par Tieslietu ministrijas priekšlikuma trūkumiem var palīdzēt rast optimālu risinājumu.”

Aigara Strupiša viedoklis – šeit