Noslēgusies Latvijas tiesnešu neklātienes konference un tiesneši e-vēlēšanās pārvēlējuši pārstāvjus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā.

Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēlēti 10 locekļi: no Augstākās tiesas tiesnešu vidus – Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns, Krimināllietu departamenta tiesnesis Pēteris Opincāns, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis un Civillietu tiesu palātas tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš; no apgabaltiesu priekšsēdētāju vidus – Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja Inguna Preisa un Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja Edīte Knēgere,; no rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāju vidus – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica un Liepājas tiesas priekšsēdētājs Ilgvars Jaunģelže; no Zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku vidus – Rēzeknes tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks Gunārs Siliņš un Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas priekšniece Inese Kiršteine.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumu Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļi tiek ievēlēti uz četriem gadiem.

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe turpinās pildīt disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja pienākumus līdz savu četru gadu pilnvaru beigām, tas ir, 2015.gada novembrim.

Tiesnešu ētikas komisijā no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus uz nākamajiem četriem gadiem pārvēlēta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aivars Keišs. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no Augstākās tiesas civiltiesnešu vidus bija jāpārvēl, jo Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram novembrī beidzas tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma termiņš. Aivara Keiša Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa pilnvaras stāsies spēkā ar 2014.gada 2.novembri.

Tiesnešu pašpārvaldes institūciju vēlēšanas notika 12.septembrī neklātienes konferencē elektroniskā formā. Vēlēšanās piedalījās 413 no Latvijas 544 tiesnešiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211