Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa Tieslietu padomi informēja par ieceri patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbā iesaistīt bijušos tiesnešus.

Šādas neatkarīgas, koleģiālas lēmējinstitūcijas izveidi, kas darbosies pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra, paredz 18.jūnijā Saeimā pieņemtais Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums. Likums rada jaunu patērētāju strīdu risināšanas mehānismu.

Līdz šim patērētāju individuālos strīdus izskatīja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs administratīvā procesa kārtībā. Saskaņā ar jauno kārtību centrs vairs nepieņems saistošus lēmumus, izšķirot patērētāju individuālos strīdus, un tie būs risināmi civiltiesiskā kārtībā.

Lai nodrošinātu patērētājiem iespēju risināt strīdus ārpustiesas procesā, likums nosaka veidot patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas. Viena no tām – patērētāju strīdu risināšanas komisija – darbosies pie Patērētāju tiesību aizsardzības centra.  Komisijas sastāvu veidos komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi – patērētāju tiesību aizsardzības biedrību un komersantu biedrību pārstāvji. Balstoties uz citu valstu pieredzi, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vēlas šo komisiju vadīšanai aicināt cienījamus juristus – bijušos tiesnešus.

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumam. Padome atzinīgi vērtē gan faktu, ka šāda institūcija varētu atslogot tiesu darbu, gan to, ka šādi tiek izmantota bijušo tiesnešu pieredze un intelektuālais potenciāls.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 26.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211