Latvijas tiesnešu šīgada konference piektdien, 1.novembrī, būs veltīta tiesu darba un tiesnešu pašpārvaldes institūciju aktualitātēm.

Latvijas tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Egils Levits, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Eiropas Padomes Komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs.

Pamatziņojumu par Tieslietu padomes darbu aizvadītajā gadā un tiesu sistēmas aktualitātēm sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Par aktualitātēm tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā runās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Māris Vīgants, par aktualitātēm tiesnešu disciplināratbildības jomā – Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe. Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Alla Šilova informēs par jauno Tiesnešu ētikas kodeksa projektu. Konference uzklausīs arī Tieslietu padomes locekļu kandidātu redzējumu par padomes darbu – tiesnešiem pēc tam neklātienes konferencē vajadzēs izraudzīties vienu Tieslietu padomes locekli no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus.

Konferences otrā daļā norisināsies pa tiesību nozarēm – civiltiesībās, krimināltiesībās un administratīvajās tiesībās, un darbu šajās sekcijās vadīs Augstākās tiesas attiecīgās nozares departaments.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferences darbā piedalās rajonu un pilsētu tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Kā viesi uz konferenci aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši.

Šīgada Latvijas tiesnešu konference norisināsies ārpus Rīgas – Siguldā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas atspoguļot konferences gaitu, jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā līdz 31.oktobrim pkst.17.00.

Tiesnešu konferences darba kārtības projekts

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211