Piektdien, 25. novembrī Tieslietu padome sasauc gadskārtējo Latvijas tiesnešu konferenci.

Plānots, ka konferencē tiesnešus uzrunās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga.

Konferencē pārskatu sniegs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija un Tiesnešu ētikas komisija, kā arī notiks vairāku tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārstāvju vēlēšanas. Tiesneši vēlēs Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju un vienu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli.

Konferences otro daļu organizē Augstākās tiesas Senāts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Darbs notiks trīs sekcijās – civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību, kurās analizēs un diskutēs par tiesību praksē aktuāliem jautājumiem.

Lektori ir gan praktizējoši tiesneši, gan Juridiskās fakultātes mācībspēki un juridisko zinātņu profesori: civiltiesību sekcijā – Kalvis Torgāns, Jānis Rozenfelds, Rolands Krauze, krimināltiesību sekcijā – Uldis Krastiņš, Kristīne Strada-Rozenberga un Andrejs Judins, administratīvo tiesību sekcijā – Veronika Krūmiņa, Edvīns Danovskis, Juris Stukāns un Anita Kovaļevska. Sekciju darbā piedalīsies arī advokātu, prokuroru, notāru un Tieslietu ministrijas pārstāvji.

Tiesnešu konference sāksies 25. novembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

Konferences darba kārtību skatiet šeit.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211