Tieslietu padomes uzklausīja informāciju par Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru un Iekšlietu ministriju sagatavotā ziņojuma projektu “Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014–2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā”, kas izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Informatīvā ziņojuma projekts sniedz informāciju par e-tiesvedības ieviešanas nepieciešamību Latvijas izmeklēšanas, tiesu un citu tiesībsargājošo iestāžu darbā, nosaka galvenos rīcības virzienus un iesaistītās iestādes e-lietas projekta īstenošanā.

Tieslietu padome konceptuāli atbalsta e-lietas projekta tālāku attīstību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 24.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211