Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskajās vēlēšanās 20.maijā ievēlēti septiņi no nepieciešamajiem deviņiem komisijas locekļiem. Vēlēšanu otrā kārta notiks pirmdien, 23.maijā.

Par Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem turpmākajiem četriem gadiem ievēlēti Augstākās tiesas tiesneši Dzintra Amerika un Normunds Salenieks, Latgales apgabaltiesas tiesnese Alla Šilova, Rīgas rajona tiesas tiesnese Madara Ābele, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama tiesnesis Guntars Ploriņš, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Agnese Skulme un Cēsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Baiba Lielpētere.

Elektronisko vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 351 tiesnesis no 567. Saskaņā ar tiesnešu konferences nolikumu par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo balsu vairākumu, tas nozīmē, bija jāsaņem vismaz 176 balsis, lai kandidāts būtu ievēlēts.

Vēl tiesnešiem būs jāievēl divi komisijas locekļi – viens no apgabaltiesu izvirzītajiem kandidātiem un viens no rajona (pilsētas) tiesu izvirzītajiem kandidātiem. Atkārtotajās vēlēšanās tiek balsots par kandidātiem, kas ieguvuši visvairāk balsu, vēlēšanu sarakstā iekļaujot par vienu kandidātu vairāk nekā vakanto amatu skaits.

Šogad maijā beidzas pilnvaru termiņš deviņiem no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem. Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211