Pirmdien, 4. oktobrī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš saskaņā ar likumu vienlaikus ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, sasauc pirmo Tieslietu padomes sēdi.

Sēdē paredzēts ievēlēt Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku, apstiprināt Tieslietu padomes reglamentu.

Tieslietu padome lems arī par atsevišķu tiesu tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnes laikā.

Tieslietu padomes sēde notiks Augstākajā tiesā, sākums plkst. 15.00.

Tieslietu padome izveidota saskaņā ar Saeimas 3.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”. Padome ir koleģiālā institūcija, kas piedalīsies tiesu sistēmas politikas stratēģijas izstrādē un pilnveidos tiesu sistēmas darba organizāciju. Tieslietu padomi veido astoņi pastāvīgie locekļi un septiņi uz četriem gadiem ievēlēti tiesneši. Pastāvīgie Tieslietu padomes locekļi ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Zvērinātu advokātu padomes, Zvērinātu notāru padomes un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāji.

Augstākās tiesas plēnums 30. augustā par pārstāvi Tieslietu padomē ievēlēja senatori Ināru Gardu, savukārt tiesnešu konference 3. septembrī ievēlēja sešus pārstāvjus: Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāju Sandru Strenci, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Andri Strautu, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāju Ilzi Freimani, Tukuma rajona tiesas tiesnesi Adriju Kasakovsku, Bauskas rajona tiesas tiesnesi Aigaru Sniedzīti un Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Ināru Jaunzemi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211