Tieslietu padome ieskicēja aktuālos jautājumus, kas būtu iekļaujami 13.novembra Latvijas tiesnešu konferences darba kārtībā. Pēc Tieslietu padomes priekšsēdētāja uzaicinājuma savu iespējamo līdzdalību konferencē apliecinājis Valsts prezidents Raimonds Vējonis.  

Tradicionāli Tiesnešu konferences kārtībā būs Tieslietu padomes priekšsēdētāja ziņojums par padomes darbu, tieslietu ministra vēstījums par ministrijas iniciētajām aktualitātēm tiesu sistēmā, kā arī tiesnešu pašpārvaldes institūciju ziņojumi par to darbu.

Viens no jautājumiem, ko paredzēts aktualizēt tiesnešu konferencē, ir Tieslietu padomes apstiprināto tiesu sistēmas komunikācijas vadlīniju un tiesu komunikācijas stratēģijas iedzīvināšana tiesu praktiskā darbībā. Tieslietu padome uzklausīja šī procesa vadībai pieaicinātās komunikācijas speciālistes Antras Bork-Ržečickas informāciju par vadlīniju ieviešanas plānu un Tieslietu padomē pārstāvēto institūciju komunikācijas speciālistu sadarbības pirmajiem pasākumiem.

Konferences darba kārtībā paredzēts iekļaut arī citus tiesu sistēmai aktuālus jautājumus – par tiesu namu koncepciju un pirmās instances tiesu reformu, par normatīvajos aktos noteiktās tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās, par tiesu nolēmumu kvalitāti.

Tieslietu padomes locekļi aicināti noskaidrot vēl citus tiesnešus interesējošos jautājumus, lai nākamajā sēdē Tieslietu padome apstiprinātu konferences darba kārtību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211