Tieslietu ministrija konceptuāli informēja Tieslietu padomi par grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kuru izstrāde šobrīd ir ministrijas aktuālajā darba kārtībā.

Tieslietu ministre Baiba Broka akcentēja būtiskākās plānotās izmaiņas, ar kurām paredzēts paplašināt Tieslietu padomes kompetenci tiesnešu karjeras jautājumos, tai skaitā tiesnešu izvirzīšanu, iecelšanu, apstiprināšanu, pārcelšanu, tiesu priekšsēdētāju apstiprināšanu, kā arī tiesnešu apmācību procesa saturiskās pārraudzības nodošanu Tieslietu padomes pārziņā.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 10.marta sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211