Lai nodrošinātu likumā “Par tiesu varu” noteikto Augstākās tiesas reformu, kas paredz tiesu palātu likvidāciju, Tieslietu padome lūgs Saeimai ar 2015.gada 1.janvāri palielināt tiesnešu skaitu apgabaltiesās par trīs amata vietām. Vietas nepieciešamas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, kas līdz 31.decembrim nebūs iecelti Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā.

Tieslietu padome arī apstiprināja kārtību, kādā tiks sagatavots un izskatīts priekšlikums par Augstākās tiesas palātas tiesneša pārcelšanu darbā citā tiesā, ja tiesnesis līdz tiesu palātas darbības izbeigšanai nebūs iecelts Augstākās tiesas departamenta tiesneša amatā. Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” pārejas noteikumiem lēmumu par tiesneša pārcelšanu pieņems Saeima pēc motivēta Tieslietu padomes priekšlikuma.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 24.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211