Tieslietu padome atbalstīja tiesneses Solvitas Cīrules pārcelšanai no Ogres rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesu un tiesneses Marutas Bites pārcelšanu no Rīgas rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesu. Tiesneses bija pieteikušās konkursā uz vakantajām tiesnešu amata vietām konkrētajās tiesās.

Tieslietu padome uzdeva Jelgavas tiesas tiesnesei Guntai Čepulei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Tieslietu padome noteica tiesas, kur tiesneša amata pienākumus pildīs Saeimas apstiprinātās tiesneses – Vita Rūsiņa Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Ilona Ozoliņa-Kļaviņa – Rīgas rajona tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211