Tieslietu padome atbalsta Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses Madaras Ābeles pārcelšanu apgabaltiesas tiesneša amatā.

Noteikts, ka pēc apstiprināšanas Saeimā par apgabaltiesas tiesnesi viņa amata pienākumus pildīs Rīgas apgabaltiesā.

Madara Ābele atsaucās izsludinātajam konkursam Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša amatam. Kopš 2013.gada  tiesnese kā aizvietotāja pilda tiesneša amata pienākumus šajā kolēģijā.

Savukārt Valmieras rajona tiesas tiesnesei Gunai Krieviņai Tieslietu padome uzdeva pildīt Vidzemes apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša vakances laikā, kas saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 77.panta otro daļu var būt ne ilgāk par diviem gadiem.

Vidzemes apgabaltiesā no 2016.gada septembra ir vakanta tiesneša amata vieta, jo pensijā devās tiesnesis Mārtiņš Ābele.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 13.martā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211