Tieslietu padome noteica tiesneša amata pienākumu izpildes vietu Natālijai Asačai, kas iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā ar Saeimas 7.janvāra lēmumu.

Tiesnese pildīs amata pienākumus Rēzeknes tiesā Ludzā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 26.janvārī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211