Īstenojot tiesu reformu, ar 2018.gada 15.janvāri Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa pievienota Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai, un turpmāk Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbības teritoriju aptvers trīs no Rīgas administratīvajiem rajoniem – Vidzemes priekšpilsēta, Centra rajons un Ziemeļu rajons.

Tieslietu padome pieņēma lēmumus par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnešu pārcelšanu darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ar 2018.gada 15.janvāri.

Pārcelti tiek tiesneši Ilze Apse, Linda Dīzenberga, Viesturs Gaidukevičs, Dace Kantsone, Karina Kazārova, Iveta Meldere, Anna Mihailova, Baiba Ozoliņa, Viktors Prudņikovs, Sanita Strakše, Dina Suipe un Andris Vasiļevskis.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas darbība tiks nodrošināta līdzšinējās Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas un Vidzemes priekšpilsētas tiesas telpās.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 15.janvārī rakstveida procesā. Informāciju par visiem pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211