Piektdien, 12.septembrī, tiesneši pārvēlēs pārstāvjus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās – Tiesnešu disciplinārkolēģijā, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā un Tiesnešu ētikas komisijā. Vēlēšanas notiks elektroniskā formā.

Sakarā ar 2010.gada septembra Tiesnešu konferencē ievēlēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu pilnvaru termiņa beigām tiesnešiem jāpārvēl Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvs. Vienīgi disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe turpinās darbu, jo viņš disciplinārkolēģijā ievēlēts 2011.gadā kā Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks un saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumiem turpina darbu kolēģijā līdz četru gadu pilnvaru beigām, kaut arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vairs nav.

Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki.

12.septembra neklātienes konferencē tiesnešiem jāpārvēl arī viens loceklis Tiesnešu ētikas komisijā un viens loceklis Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā.

Tiesnešu ētikas komisijas loceklis jāpārvēl, jo Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Anitai Kovaļevskai beidzas četru gadu pilnvaru termiņš darbam komisijā. Tā kā 2010.gadā viņa bija ievēlēta no rajona (pilsētas)  tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, tad arī tagad kandidatūras izvirzīs rajona (pilsētas) tiesneši, bet balsos visu instanču tiesneši. Kandidāts var būt no jebkuras instances tiesas.

Savukārt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas loceklis no Augstākās tiesas civiltiesnešu vidus jāpārvēl, jo Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājam Gunāram Aigaram novembrī beidzas tiesneša amata pildīšanas maksimālā vecuma termiņš. Tā kā Gunārs Aigars ir arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs, kolēģijai no sava vidus būs jāizvēlas jauns priekšsēdētājs.

Par 12.septembra tiesnešu e-konferences vadītāju Tieslietu padome noteikusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Aiju Orniņu, par sekretāri Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Ilzi Ieviņu. Elektronisko vēlēšanu norisi organizē un nodrošina Tiesu administrācija.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211