Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju virzīt grozījumus Tiesnešu izdienas pensiju likumā, lai dotu iespēju tiesnesim, kurš ir nostrādājis tiesneša vai tam pielīdzinātā amatā 30 gadus, doties pensijā neatkarīgi no vecuma. Pēdējiem 10 gadiem no šiem trīsdesmit jābūt nostrādātiem tiesneša amatā.

Saskaņā ar Tiesnešu izdienas pensiju likumu izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita tiesneša, Satversmes tiesas tiesneša, prokurora un tiesībsarga amatā nostrādāto laiku, advokāta profesijā un augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem. Šobrīd, lai saņemtu izdienas pensiju, kopējam darba stāžam jābūt 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša amatā, kā arī ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai noteiktais vecums.

Tieslietu padome uzskata, ka iespēja tiesnesim ar pietiekamu darba stāžu aiziet pensijā ātrāk, neatkarīgi no vecuma, sekmēs paaudžu nomaiņu tiesu sistēmā un esošajiem tiesnešiem nodrošinās lielākas sociālās garantijas.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2020.gada 9.marta sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211