Lai stiprinātu tiesu varas neatkarību un nodrošinātu trīs valsts varas atzaru, proti, likumdevēja, izpildvaras un tiesu varas, līdzsvaru vienotajā valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmā, Tieslietu padome, uzklausot Augstākās tiesas priekšlikumus, nolēma rosināt grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.

Tieslietu padome uzskata, ka, veidojot amatu klasifikāciju un nosakot mēnešalgu apmēru tiesu iestādēs nodarbinātajiem (izņemot tiesnešus), jāpiemēro atlīdzības noteikšanas principi kā Saeimā, Valsts prezidenta kancelejā un Valsts kontrolē nodarbinātajiem. Līdz ar to rosina grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11. pantā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 5.marta sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211