Otrdien, 8. maijā plkst.12.00 Saeimas Sarkanajā zālē notiks Saeimas Juridiskās komisijas, Tieslietu padomes un Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās kopīga sēde par Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir nacionālo tiesu darbības nepilnības".

Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrijas sagatavotajā ziņojumā, ko valdība izskatīja 27. marta sēdē, iekļautā informācija norāda uz problēmām tiesu darbā, Juridiskā komisija nolēma apspriest risinājumus par iespējamiem likumu grozījumiem, lai turpmāk novērstu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas noteikto normu pārkāpumus.

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne norāda, ka uz sēdi aicināta gan Tieslietu padome, gan ziņojuma autore Inga Reine, lai kopīgi meklētu risinājumus tiesvedības procesa efektivitātes pilnveidošanai un likuma normu kvalitātes uzlabošanā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211