Pirmdien, 10.martā, Tieslietu padome sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu Aldi Laviņu, ko amatam izvirzījis Augstākās tiesas plēnums.  

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī citi tiesnešu karjeras jautājumi – saskaņojuma sniegšana vairāku tiesu priekšsēdētāju un vietnieku, tiesu nama priekšsēdētāja un zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka iecelšanai.

Tieslietu ministrija sniegs informāciju par plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas saistīti ar tiesnešu karjeru, apmācībām, tiesneša amata kandidāta minimālo vecumu, nolēmumu apstrādes pirms to publicēšanas prasību pārskatīšanu un citiem jautājumiem.

Viens no plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, ko lūdz atbalstīt Augstākā tiesa, ir par vēsturiskā Senāta nosaukuma atgriešanu kasācijas instancei, kas ir izzudis kopš šī gada janvāra sakarā ar iepriekšējiem grozījumiem likumā.

 

Tieslietu padomes 10.marta sēde notiks Augstākajā tiesā, 461.zālē. Sākums plkst.13.00.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtību skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211