• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 9. jūnijs, 2015.
Aktualizē vadlīnijas lietu nodošanai citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai
Tieslietu padome 9. jūnijs, 2015.
Tiesnešu karjera: ieceļ apgabaltiesu vadītājus, Augstākās tiesas tiesnešiem uzdod pildīt pienākumus apgabaltiesā
Tieslietu padome 4. jūnijs, 2015.
Tieslietu padome lems par Jūrmalas tiesas reorganizāciju
Tieslietu padome 4. jūnijs, 2015.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas ģenerālajā asamblejā
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Tiesu administrācija izvirza piecas prioritātes 2015.gada darbam
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Apstiprina tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un tiesu komunikācijas stratēģiju
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Ierobežojumu publiskot informāciju par disciplinārlietu pret tiesnešiem ierosināšanu atzīst par samērīgu
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesu noteikšanu, pārcelšanu, aizvietošanu
Tieslietu padome 15. maijs, 2015.
Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu un apspriedīs tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas
Tieslietu padome 30. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome lemj par Augstākās tiesas tiesnešu aizvietošanu un Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku
Tieslietu padome 24. aprīlis, 2015.
Eiropas Komisija novērtējusi Latvijas tiesu sistēmas modernizāciju un tiesnešu tālākizglītības iespējas
Tieslietu padome 20. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome atbalsta abus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus