• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 3. maijs, 2012.
Tieslietu padome spriedīs par Tiesnešu ētikas komisijas vēlēšanām, izmaiņām tiesnešu karjeras virzības regulējumā un tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudes kārtību
Tieslietu padome 3. aprīlis, 2012.
Tieslietu padomes 2. aprīļa sēdes lēmumi
Tieslietu padome 30. marts, 2012.
Tieslietu padome apspriedīs „tīro tiesu instanču” un vienotas disciplinārkolēģijas koncepciju
Tieslietu padome 19. marts, 2012.
Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos
Tieslietu padome 14. februāris, 2012.
Tieslietu padome atbalsta 70 gadu maksimālo vecumu visu līmeņu tiesu tiesnešiem
Tieslietu padome 10. februāris, 2012.
Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata maksimālo vecumu un pilnvaru izbeigšanu pēc tā sasniegšanas
Tieslietu padome 11. janvāris, 2012.
Par Tieslietu padomes 10.janvāra sēdes lēmumiem
Tieslietu padome 10. janvāris, 2012.
Tieslietu padome noteiks tiesnešu skaitu rajona (pilsētas) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās
Tieslietu padome 14. decembris, 2011.
Tieslietu padome atbalsta Administratīvās rajona tiesas vadītāju iecelšanu amatos
Tieslietu padome 27. novembris, 2011.
Tiesnešu konference ievēl pašpārvaldes institūciju pārstāvjus
Tieslietu padome 27. novembris, 2011.
Tiesnešu konferencē atzinīgi vērtē Tieslietu padomes pirmo darbības gadu
Tieslietu padome 27. novembris, 2011.
Tiesnešu konferencē akcentē nepieciešamību paātrināt tiesvedības procesu gaitu