Otrdien, 13.septembrī, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane piedalījās starptautiskā konferencē “Jurisprudence Centrālajā un Austrumeiropā”, kas notika Lietuvā, Mikola Romeris universitātē. Konferencē, kurā plaši skatītas reģiona aktualitātes un tiesību attīstība kopumā, Latvijas pārstāve sniedza priekšlasījumu “Pieeja tiesai un tiesu efektivitāte. Jaunākā attīstība Latvijā”.  

Dace Šulmane arī apmeklēja Lietuvas Tiesu administrāciju, lai iepazītos ar aktuālāko informāciju par lietu sadales principiem Lietuvas tiesās, kā arī slodzes izlīdzināšanas instrumentiem. Apspriesti arī EU Justice Scoreboard rādītāji, kā arī tiesnešu ētikas un disciplinārlietu komisijas sastāvs, darbības aktualitātes un rezultāti.

Lietuvas Tiesu administrācija sniedza vērtīgu statistiku un praktisko informāciju par tiesu noslodzi valstī, kā arī deva piemērus no tiesu prakses, lai ilustrētu aktualitātes. Piemēram, administratīvās tiesas pēdējos pāris gados bijušas pārslogotas ar ierēdņu masveidīgām prasībām par atalgojuma samazināšanu krīzes laikā. 2015.gadā bijuši 4000 pieteikumi šajās lietās, un šā gada vasarā tikuši pieņemti grozījumi procesa likumos, lai varētu šādas lietas apvienot.

Dace Šulmane norāda, ka konferencē un Lietuvas Tiesu administrācijā gūtā pieredze un informācija būs noderīga turpmākajā Tieslietu padomes darbā, kā arī veicināja kontaktus ar kolēģiem Lietuvā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211