Pēc Tieslietu padomes priekšsēdētāja Aigara Strupiša aicinājuma piektdien, 30.aprīlī, notika sanāksme, kurā piedalījās Tieslietu padomes tiesneši un konstitucionālo un administratīvo tiesību eksperti Inese Lībiņa-Egnere, Inita Ilgaža, Laila Jurcēna, Ingrīda Labucka, Jautrīte Briede, Edvīns Danovskis, Inguss Kalniņš.

Tika apspriesti jautājumi par Tieslietu padomes juridisko statusu, padomes lomu valsts varas struktūrā un tās funkciju attīstīšanas perspektīvām.

Atsevišķi uzmanība tika pievērsta jautājumam par tiesnešu apmācības institucionālo aspektu.

Diskusijas rezultāti tiks apkopoti un izmantoti turpmākajā Tieslietu padomes darbā, kā arī turpmākajās ekspertu diskusijās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211