Pēc tikšanās ar Tiesiskās vides pilnveides komisiju Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pauž gandarījumu, ka Valsts prezidenta izveidotā komisija ir novērtējusi Tieslietu padomes nozīmi tiesu varas pārstāvēšanā un Tieslietu padomes lomas stiprināšana ir viens no pirmajiem jautājumiem, pie kura komisija strādā.

Analizējot Tieslietu padomes darbību, Tiesiskās vides pilnveides komisija 29.oktobrī tikās ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju un uzklausīja viņa viedokli par dažādiem padomes darbības aspektiem. Pārrunāti jautājumi par normatīvo bāzi Tieslietu padomes darbībai, arī par padomes kompetences iespējamo noteikšanu Satversmē. Komisija uzklausīja Tieslietu padomes priekšsēdētāja viedokli par padomes sastāvu un padomes darba administrēšanu, Tieslietu padomes un likumdevēja sadarbības dažādiem aspektiem un padomes funkciju paplašināšanas nepieciešamību. Tieslietu padomes priekšsēdētājs norādīja, ka padome atzinīgi vērtē Ministru kabineta apstiprinātos un Saeimā virzītos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomes funkciju paplašināšanu tiesnešu karjeras virzībā. Tiek paredzēts, ka Tieslietu padome pieņemtu lēmumus par Saeimas apstiprināta tiesneša karjeras turpmāku virzību, kā arī lemtu par apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā.

Lai attīstītu Tieslietu padomes un Tiesiskās vides pilnveides komisijas sadarbību, iespējams, turpmāk varētu tikt organizēta abu institūciju kopīga sēde. Tieslietu padomes priekšsēdētājs arī uzaicināja komisijas priekšsēdētāju Aivaru Endziņu un komisijas locekļus 13.novembrī piedalīties Latvijas Tiesnešu konferencē.

Tieslietu padome ir koleģiāla institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Padome izveidota 2010.gadā ar mērķi līdzsvarot attiecības starp izpildvaru, tiesu varu un likumdevēja varu. Tieslietu padomes sastāvā ir 15 locekļi – astoņas amatpersonas (Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, Zvērinātu advokātu padomes, Zvērinātu notāru padomes un Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāji) un septiņi vēlēti tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211