Tiesneša amata kandidātu atlases un jauno tiesnešu apmācības kārtība, kas tika prezentēta Tieslietu padomei, ir principiāli atšķirīga no šībrīža pirmo reizi izvirzītu tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības.

Jaunā koncepcija paredz centralizēta tiesneša amata kandidātu saraksta izveidošanu un uzturēšanu, saturiski citādu tiesneša amata kandidātu atlases procesu un arī jauno tiesnešu apmācību, tādējādi nodrošinot iespēju, izveidojoties tiesneša amata vakancei, to operatīvi aizpildīt ar jaunu tiesnesi.

Būtiskas izmaiņas paredzētas arī jaunā tiesneša apmācībā un ievadīšanā darbā, paredzot, ka tiesnesis amata pienākumus sāk pildīt bez stažēšanās. Pirmajā darba gadā tiesnesim paredzēta samazināta darba slodze, obligāts mācību apmeklējums un tiesnesis – mentors.

Tieslietu padome, konceptuāli neiebilstot jaunas tiesneša amata kandidātu atlases kārtības izstrādāšanai, atzina, ka kandidātu atlases komisijas funkcijas nav nododamas Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai, bet veidojama atsevišķa tiesneša amata kandidātu atlases komisija.  

Jaunajā kārtībā tiks iestrādāti Tieslietu padomes diskusijā izteiktie priekšlikumi, pēc kā tā atkārtoti tiks iesniegta padomes izvērtējumam.

 

Tieslietu padome apsprieda arī nepieciešamību tuvākajā nākotnē analizēt lietu izskatīšanas termiņu pārvaldības un uzraudzības pilnveidošanas jautājumus, kā arī nepieciešamību paplašināt tiesu portālā sabiedrībai pieejamo informāciju par lietu izskatīšanas virzību tiesās.  

 Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 27.novembra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211