Tieslietu ministrija Tieslietu padomi iepazīstināja ar ministrijas iecerēto darbību, lai sasniegtu Māra Kučinska valdības deklarācijā izvirzītos mērķus trīs galvenajos virzienos – tautsaimniecības izaugsme, tiesiskums un drošība, profesionalitāte un kompetence.

Strādājot šajos virzienos, Tieslietu ministrija izvirzījusi sešas prioritātes: uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju stimulējošas tiesiskās vides nodrošināšana; uzņēmējdarbības vides uzlabošana; ēnu ekonomikas mazināšana; iekšējā drošība; bērnu tiesību aizsardzība un starptautiskā integrācija.

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju stimulējošu tiesisko vidi, turpināsies tiesu teritoriju reforma, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju, tiks stiprināta tiesnešu un tiesu neatkarība un mazināta politiskā ietekme attiecībā uz tiesnešu karjeras jautājumiem, tai skaitā pārskatot tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojumu. Tāpat Tieslietu ministrija par svarīgu uzskata Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojekta precizēšanu un virzību Saeimā, Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu un maksātnespējas politikas definēšanu un ieviešanu.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Tieslietu ministrija iecerējusi atvieglot ar Uzņēmumu reģistra procedūrām saistītu formalitāšu kārtošanu, modernizēt kadastra informācijas sistēmas un attīstīt nekustamā īpašuma reģistrācijas pakalpojumus.

Ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkā tiks izvērtēta iespēja ieviest obligāto notariālo formu darījumos ar nekustamo īpašumu.

Iekšējās drošības nodrošināšanai kā galvenie uzdevumi noteikti soda izpildes iestāžu personāla kapacitātes paaugstināšana un jaunā cietuma būvniecība Liepājā. 

Bērnu tiesību aizsardzības nolūkā paredzēts atvieglot un efektivizēt uzturlīdzekļu valsts noteiktajā minimālajā apmērā saņemšanas procedūru.

Visbeidzot – starptautiskās integrācijas sadaļā Tieslietu ministrijaturpinās okupācijas radīto zaudējumu aprēķināšanu, balstoties uz vienotu Baltijas valstu metodoloģiju un izvērtējot iespējamo juridisko pamatojumu starptautiskas prasības celšanai

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211