Tieslietu padome atbalsta priekšlikumu tiesnešu izdienas pensijas aprēķinā ieskaitīt advokāta un akreditētas augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku arī tad, ja tas ir mazāks par 10 gadiem. Izslēdzot no Tiesnešu izdienas pensiju likuma līdz šim noteikto ierobežojumu, tiks nodrošināts samērīgums un vienlīdzība tiesnešu izdienas stāža aprēķināšanā.

Pašreizējais regulējums paredz, ka izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita tiesneša un Satversmes tiesas tiesneša, prokurora un tiesībsarga amatā nostrādāto laiku bez termiņa ierobežojuma, bet advokāta un augstskolas akadēmiskā personāla amatā nostrādāto laiku, ja tas nav mazāks par 10 gadiem.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2019.gada 2.augustā. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211