Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 10.februārī, diskutēs, kā identificēt un novērst faktorus, kas ietekmē atsevišķu tiesas procesu ilgos termiņus.

Kaut arī Latvijā tiesu lietu izskatīšanas termiņi kopumā ir ātrāki nekā vidēji Eiropas Savienībā, ir atsevišķi tiesu procesi, kas ilgst nesamērīgi ilgi. Jautājums, kā samazināt šo atsevišķo lietu ilgos termiņus, Tieslietu padomē aktualizēts jau arī iepriekš.

Tieslietu padomes izveidotā darba grupa, kas izstrādā jaunu rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesnešu amata kandidātu atlases kārtību, informēs par darba gaitu un ieskicēs jauno kārtību.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī vairāku tiesu priekšsēdētāju vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju iecelšana un citi jautājumi.

Tieslietu padomes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 10.februārī, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211