Izsludināta Tieslietu padomes 22.janvāra sēdes darba kārtība. Tajā iekļauts jautājums par publiskajā telpā izskanējušo maksātnespējas procesu tiesvedību kritisko vērtējumu.

Tieslietu padomes sēdē uzklausīs Augstākās tiesas Civillietu departamenta, kura kompetencē ietilpst protestu izskatīšana maksātnespējas procesos, sagatavotu bijušās un esošās situācijas analīzi saistībā ar maksātnespējas normatīvo regulējumu. Tieslietu ministrija aicināta informēt par veiktajām izmaiņām normatīvos un pasākumiem maksātnespējas jautājumu risināšanā.

Sēdē aicināti piedalīties tiesnešu pašpārvaldes institūciju – Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas, Tiesnešu disciplinārkolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas – vadītāji, sniedzot skatījumu par tiesu sistēmas paškontroles mehānisma efektivitāti un nepieciešamajiem pasākumiem tiesu sistēmas regulējuma turpmākai pilnveidei.

Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas plēnumā decembrī aicināja departamentus izvērtēt situāciju, kad publiskajā telpā tiek apšaubīta tiesu sistēmas reputācija saistībā ar maksātnespējas procesu tiesvedībām.

Priekšsēdētājs uzskata, ka būtiski ir saprast, vai 2008.–2014.gada situācija, par ko vēstī mediji, ir aktuāla arī šobrīd, kad ir mainījusies gan tiesnešu profesionālās novērtēšanas kārtība, gan maksātnespējas procesa regulējums.

Tieslietu padome saņēmusi Augstākās tiesas Civillietu departamenta viedokli un priekšlikumus tiesu sistēmas attīstībai un tiesiskuma stiprināšanai, Administratīvo lietu departamenta un vairāku Krimināllietu departamenta tiesnešu vēstuli par rīcību reputācijas krīzes gadījumā un Administratīvo tiesnešu biedrības vēstuli.

 

Tieslietu padomes sēde notiks 22.janvārī Augstākās tiesas 146.zālē, sākums plkst.11.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211