Uzklausot Latvijas Tiesnešu biedrības vērtējumu par tiesu reģionālās reformas gaitu, kā arī Tieslietu padomes sēdē izskanējušos viedokļus, padome uzskata par nepieciešamu nākamajā Tieslietu padomes sēdē šim jautājumam veltīt padziļinātu uzmanību, lai analizētu reformas procesu, problēmas un ieguvumus.

Tieslietu padome aicināja Tieslietu ministriju ņemt vērā Tiesnešu biedrības paustos viedokļus, kā arī uzaicināt biedrību piedalīties ministrijas rīkotajā tiesu priekšsēdētāju sanāksmē, kurā informēs par turpmākajiem tiesu reformas plāniem. Tieslietu padome aicināja ministriju sagatavot informāciju nākamajai Tieslietu padomes sēdei, kas notiks pēc tiesu priekšsēdētāju sanāksmes.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211