Pirmdien, 24.aprīlī, notiks Tieslietu padomes sēde, kurā viens no pamata jauatājumiem būs likumprojekta “Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā” apspriešana un viedokļa izteikšana pirms otrā lasījuma Saeimā.

Grozījumi nosaka kārtību, kādā tiks publiskoti disciplinārlietu lēmumi, paredzot, ka pie atbildības sauktā tiesneša vārds un uzvārds lēmumā netiek aizklāts. Veikti precizējumi normās, kas regulē Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāja ievēlēšanas kārtību un kolēģijas darba nodrošināšanu. Ar grozījumiem paplašinātas apgabaltiesu priekšsēdētāju tiesības ierosināt disciplinārlietas, tāpat precizēts speciālais noilguma termiņš soda uzlikšanai. Likumprojektā veikti vairāki grozījumi, lai saskaņotu Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma normas ar Prokuratūras likumu, likumu “Par tiesu varu” un Kriminālprocesa likumu.

Tieslietu padome arī uzklausīs informāciju par plānotajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” un skatīs tiesnešu karjeras jautājumus, kā arī noteiks maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijas locekli.

 

Tieslietu padomes sēde notiks 24.aprīlī Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Darba kārtības projekts

 

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211