Pirmdien, 25.jūnijā, Tieslietu padome skatīs grozījumus likumā “Par tiesu varu” pirms trešā lasījuma. Saeimā iesniegtie priekšlikumi paredz jaunu tiesu priekšsēdētāju iecelšanas kārtību.

Tieslietu padome arī uzklausīs informāciju par maksātnespējas procesu tiesvedību izvērtēšanas gaitu.

Tāpat Tieslietu padome uzklausīs informāciju par Eiropas Komisija  ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), kurā analizēta un salīdzināta tieslietu sistēmas efektivitāte, kvalitāte un neatkarība ES dalībvalstīs. 

Tieslietu padomes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi un Latvijas tiesnešu konferences organizatoriski jautājumi.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 25.jūnijā, Augstākās tiesas 146.zālē. Sākums plkst.11.00.

Mediju pārstāvjiem, kas vēlas piedalīties Tieslietu padomes sēdē, caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts iveta.jaudzema@at.gov.lv.

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211