Piektdien, 18.jūnijā, Tieslietu padome uzklausīs Tieslietu ministrijas priekšlikumus Tieslietu mācību centra izveidei.

Tieslietu padome izskatīs arī Augstākās tiesas un Tieslietu ministrijas priekšlikumus par Augstākās tiesas un rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu prioritārajiem pasākumiem 2022.–2024.gada budžetā.

Tiesu administrācija sniegs Tieslietu padomei pārskatu par 2020.gada darba rezultātiem.

Tieslietu padomes darba kārtībā arī Senāta Administratīvo lietu departamenta aicinājums Tieslietu padomei iesniegt priekšlikumus grozījumiem Administratīvā procesa likumā, lai noteiktu vienotu kārtību sūdzību pieļaujamības formālo kritēriju izvērtēšanai.

 

Tieslietu padomes sēdes darba kārtības projekts

Tieslietu padomes sēde notiks attālinātā režīmā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem, kuri vēlas sekot Tieslietu padomes sēdes gaitai, tiks nosūtīta saite tās skatīšanai tiešraidē. Pieteikties Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211