Pirmdien, 13.februārī Tieslietu padome apspriedīs tiesneša amata pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, noteiks tiesas, kur Saeimas ieceltajiem tiesnešiem pildīt amata pienākumu, un skatīs citus jautājumus.

Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politika apakškomisija aicinājusi Tieslietu padomi paust viedokli par iespējamiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas paredz tiesneša pilnvaru izbeigšanās mehānisma izveidi, atsakoties no Saeimas balsojuma par tiesneša atbrīvošanu no amata gadījumos, kad sasniegts amata pildīšanas maksimālais vecums.

Iespējamie grozījumi paredz arī izmaiņas maksimālajā tiesneša amata pildīšanas vecumā un tiesneša pienākumos pabeigt iesākto lietu iztiesāšanu pēc šī vecuma sasniegšanas. Viens no grozījumu variantiem paredz, ka visu instanču tiesnešiem varētu tikt noteikts vienāds – 70 gadu – maksimālais tiesneša amata pildīšanas vecums, vai arī saglabāta līdzšinējā atšķirība – rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem 65 gadu, Augstākās tiesas tiesnešiem – 70 gadu vecums. Tiesu politikas komisija atbalsta atteikšanos no tiesneša amata pilnvaru termiņa pagarināšanas pēc maksimālā tiesneša amata pildīšanas vecuma sasniegšanas. Šobrīd Tieslietu padome var termiņu pagarināt līdz diviem gadiem.

Tieslietu padomes viedoklis tiek jautāts arī par tiesneša iesākto lietu pabeigšanas kārtību, tiesnesim sasniedzot maksimālo amata pildīšanas vecumu: vai tiesneša pilnvaras izbeidzas līdz ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu, vai arī tiesnesis turpina veikt tiesneša pienākumus, līdz pabeigtas lietas, kuru izskatīšana tiesas sēdē uzsākta ar viņa piedalīšanos.

Tieslietu padomes sēde notiks 13.februārī plkst.14.00 Augstākās tiesas 461. zālē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211