Tieslietu padomes sēdē, kas notiks pirmdien, 28.janvārī, Tieslietu padome turpinās izstrādāt kārtību, kas nosaka rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas priekšsēdētāja, kā arī šo tiesu priekšsēdētāja vietnieka un tiesu nama priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas kārtību.

Tieslietu padome šo jautājumu sāka skatīt decembra sēdē, diskutējot par Tieslietu ministrijas sagatavoto kārtības projektu. Tika nolemts darbu turpināt nākamajā Tieslietu padomes sēdē, ņemot vērā izskanējušos priekšlikumus. Savukārt Tieslietu padomes sekretariātam jāsagatavo pārskats par citu valstu pieredzi tiesnešu amata kandidātu izvērtēšanā un konkursa komisijas funkcijām.

Tieslietu padome lems arī par senatoru skaitu Augstākās tiesas departamentos un par Tiesnešu klātienes un neklātienes konferencēm. Darba kārtībā arī citi jautājumi.

Sēdes darba kārtības projekts

 

Tieslietu padomes sēde notiks 28.janvārī Augstākās tiesas 244.telpā. Sākums plkst.10.00.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā – telefons 67020396, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211