Pirmdien, 11.septembrī, Tieslietu padome apspriedīs Valsts kontroles revīzijas ziņojumu “Vai tiesu iekārtas attīstības pasākumi ir veicinājuši tiesu darbības efektivitāti?” Valsts kontrole vērtēja, vai Tieslietu ministrijas īstenotie pasākumi tiesu sistēmas darbības efektivitātes paaugstināšanai 2009.–2015. gadā ir bijuši veiksmīgi un Latvijas tiesu sistēmā pastāvošās problēmas ir novērstas. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas izvērtējumu ir izdevies izpildīt 87,5 % no plānotā, taču rezultatīvie rādītāji sasniegti vien 47 % apmērā. Būtiskākās jomas, kurās Valsts kontroles ieskatā progresam būtu jābūt lielākam, ir tiesvedības ilguma un tiesnešu noslodzes rādītāji, cilvēkresursu efektīva plānošana un attīstība.

Pēc Saeimas Juridiskās komisijas aicinājuma Tieslietu padome vēlreiz skatīs plānotos grozījumus likumā “Par tiesu varu”, jo pirms likumprojekta trešā lasījuma iesniegti jauni priekšlikumi, kurus nepieciešams pārrunāt Tieslietu padomē.

Tieslietu padome arī uzklausīs Tiesu administrācijas informāciju par Eiropas Savienības projekta “Justīcija attīstībai” gaitu, darba kārtībā ar citi jautājumi.

Tieslietu padomes darba kārtības projekts

Tieslietu padomes sēde notiks 11.septembrī Augstākās tiesas 244.telpā, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211