Tieslietu padome sēdē, kas notiks pirmdien, 12.septembrī, Tieslietu padome izvērtēs Tiesu administrācijas sagatavotos priekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Atbilstoši Tiesu varas un iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānam 2015.–2020.gadam, plānots veikt Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei. Tiesu sistēmas novērtējuma izstrādei plānots piesaistīt Eiropas Padomes Komisiju Tiesu sistēmas efektivitātei (CEPEJ). Šobrīd ir sagatavots darba uzdevuma projekts, un pirms priekšlikumi tiek iesniegti CEPEJ komisijai, papildus detalizējot izstrādāto darba uzdevumu, Tieslietu ministrija aicina Tieslietu padomi iepazīties ar iesniegtajiem priekšlikumiem un sniegt viedokli par to iekļaušanu tieslietu sistēmas novērtējuma saturā.

Tieslietu padome arī izvērtēs Tieslietu ministrijas virzītos grozījumus likumā “Par tiesu varu”. Paredzēts likumā nostiprināt Tiesu namu aģentūras funkcijas un valsts kapitālsabiedrības tiesisko statusu. Tāpat Tieslietu ministrija lūdz Tieslietu padomes konceptuālu atbalstu likuma grozījumiem, kas precizētu tiesu audita funkcijas īstenošanas kārtību.

Tieslietu padome lems par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanu laiku un formu. Pieciem no deviņiem Tiesnešu kvaifikācijas kolēģijas locekļiem beidzas pilnvaru četru gadu termiņš.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesu budžeta pieprasījums 2017.gadam, tiesnešu karjeras un citi jautājumi.

  

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 12.septembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Žurnālistiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211