Piektdien, 10. februārī, Tieslietu padome apstiprināja lietu izskatīšanas termiņu standartus tiesās 2023. gadā.

Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 27.1 pantam, tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā uz vidējiem lietu izskatīšanas termiņiem tiesā (lietu izskatīšanas termiņu standarts). Lietu izskatīšanas termiņu standartu nosaka, ņemot vērā tiesas resursus un nepieciešamību nodrošināt personas tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā un ievērojot citus lietu izskatīšanas pamatprincipus. Tiesas priekšsēdētājs lietu izskatīšanas termiņu standartu līdz katra gada 1. februārim iesniedz apstiprināšanai Tieslietu padomē.

Vidējais civillietu izskatīšanas termiņš 2023. gadā pirmajā instancē plānots 6,9 mēneši, apelācijas instancē 4,7 mēneši, bet kasācijas instancē 6 mēneši līdz rīcības sēdei un 18 mēneši līdz lietas izskatīšanai.

Krimināllietām vidējais lietu izskatīšanas termiņš pirmajā instancē plānots 8 mēneši, apelācijas instancē 4,4 mēneši, kasācijas instancē 3 mēneši līdz rīcības sēdei un 10 mēneši līdz lietas izskatīšanai.

Administratīvajām lietām vidējais lietu izskatīšanas termiņš pirmajā instancē plānots 8 mēneši, apelācijas instancē 6,5 mēneši, kasācijas instancē 6 mēneši līdz rīcības sēdei un vidēji 18 mēneši līdz lietas izskatīšanai.

Administratīvā pārkāpuma lietām vidējais lietu izskatīšanas termiņš pirmajā instancē plānots 5,2 mēneši un apelācijas instancē 2,9 mēneši līdz lietas izskatīšanai.

 

Tieslietu padome izvērtēja arī iepriekšējo gadu tiesu darbības rādītājus. Kopējie tiesu rādītāji norāda uz to, ka samazinās tiesās saņemto un izskatīto lietu apjoms, bet vidējie lietu izskatīšanas termiņi pieaug. Rīgas tiesās vērojama augstāka noslodze salīdzinājumā ar reģionālajām tiesām. 2022. gadā visās trīs tiesu instancēs kopā saņemtas 138 065 lietas (ieskaitot zemesgrāmatu lietas), savukārt izskatīto lietu skaits ir 130 040. Vidēji viens tiesnesis aizvadītajā gadā izskatīšanai saņēma aptuveni 105 lietas, savukārt izskatīja vidēji ap 98 lietām. Vidējais termiņš lietu izskatīšanai katrā tiesu instancē ir ap 7 mēnešiem. Tiesu 2022. gada darbības rādītāju analīze tiks izmantota turpmākam Tieslietu padomes darbam, lai efektivizētu un optimizētu tiesu darbu.

 

Tieslietu padome lēma arī sasaukt Tiesnešu neklātienes konferenci 2023. gada 17. - 18. aprīlī plkst. 9.00, lai ievēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas un Tiesnešu ētikas komisijas locekļus. Par tiesnešu neklātienes konferences vadītāju noteikts Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs, tiesnesis Juris Siliņš, bet par sekretāri – Rīgas pilsētas tiesas tiesnese Inese Ušakova.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380