Tieslietu padome 11.septembra sēdē tikās ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu un Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta direktori Ilzi Grīnhofu un sektora vadītāju Aelitu Jaunrozi. Valsts kontrole Tieslietu padomei prezentēja savu revīzijas ziņojumu par laikā no 2009.gada līdz 2015.gadam veikto tiesu sistēmas attīstības pasākumu efektivitāti.

Diskusijas laikā Tieslietu padome atzina, ka daļa no Valsts kontroles ieteikumiem un rekomendācijām, kas bija aktuālas 2015.gadā, šobrīd ir jau ieviestas vai ieviešanas procesā. Piemēram, tiesu reforma, samazinot pirmās instances tiesu skaitu, Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana, izveidojot sekretariātu, plašāka elektronisko dokumentu izmantošana saziņā ar tiesu u.c.

Turklāt, kā atzīmēja Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Valsts kontroles norādītie virzieni sakrīt ar Tieslietu padomes stratēģijā izvirzītajām prioritātēm, Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” plānotajiem pasākumiem un Tieslietu ministrijas veidotās darba grupas darbības virzieniem tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanai.

Tieslietu padome izsaka gatavību sadabībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt nepieciešamo rīcību, lai palielinātu Tieslietu padomes lomu tiesu varas attīstības plānošanā, institucionājās un funkcionālajās reformās, Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšanā, tajā skaitā resursu nodrošinājumā, neatkarīga budžeta veidošanā un funkciju paplašināšanā, ņemot vērā Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes rekomandācijas un arī Valsts kontroles atzinumā sniegtās rekomandācijas.

Jautājumu Tieslietu padome izskatīja 2017.gada 11.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211