Par Tieslietu padomes 13.februāra sēdes lēmumiem

 

Tieslietu padome atbalsta 70 gadu maksimālo vecumu visu līmeņu tiesu tiesnešiem

Lai efektīvi izmantotu augsti kvalificētu tiesnešu uzkrātās zināšanas un pieredzi, Tieslietu padome atbalsta tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu 70 gadus visu līmeņu tiesu tiesnešiem, paredzot iespēju turpināt veikt tiesneša pienākumus līdz pabeigtas lietas, kuru izskatīšana uzsākta ar tiesneša piedalīšanos.

Izskatot iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz izmaiņas tiesneša pilnvaru izbeigšanas kārtībā, Tieslietu padome secina, ka jāatsakās no līdzšinējās atšķirības maksimālajam vecumam – rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu tiesnešiem 65, Augstākās tiesas tiesnešiem 70 gadi.

Tieslietu padome atbalsta atteikšanos no tiesneša amata pilnvaru termiņa pagarināšanas līdz diviem gadiem pēc maksimālā tiesneša amata pildīšanas vecuma sasniegšanas, kā tas ir šobrīd, taču atzīst par nepieciešamu paredzēt iespēju tiesnesim pabeigt iesāktās lietas.

Tieslietu padome atbalsta arī priekšlikumu tiesnesim, sasniedzot likumā noteikto amata pildīšanas maksimālo vecumu, amatu atstāt bez Saeimas lēmuma.

Iespējamos grozījumus likumā „Par tiesu varu” Tieslietu padome 13.februāra sēdē izskatīja pēc Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas lūguma paust Tieslietu padomes viedokli par izmaiņām tiesneša pilnvaru izbeigšanas kārtībā.

 

Tieslietu padome aicina pilnveidot tiesnešu apstiprināšanas kārtību

Lai nostiprinātu tiesu varas un tiesnešu neatkarību no iespējamās politiskās ietekmes, Tieslietu padome aicina Tieslietu ministriju izstrādāt priekšlikumus tiesnešu karjeras jautājumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.

Šobrīd Saeima pieņem lēmumus ne tikai par tiesnešu pirmreizējo iecelšanu amatā, bet saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 60.panta otro daļu un 73.1 panta otro daļu lemj arī par tiesneša apstiprināšanu amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma vai atkārtotu iecelšanu amatā uz laiku līdz diviem gadiem, kā arī pārcelšanu darbā augstāka līmeņa tiesā.

Tieslietu padome uzskata, ka šāds tiesiskais regulējums nenodrošina tiesnešu un tiesu neatkarību, kā arī neatbilst Venēcijas komisijas rekomendācijām par to, ka parlamenta balsojums nav atzīstams par piemērotu veidu tiesneša iecelšanai amatā, jo nav iespējams izslēgt draudus, ka politiski apsvērumi prevelē pār objektīviem, profesionāliem rādītājiem.

Tieslietu padome rosina izdarīt grozījumus likumā „Par tiesu varu”, paredzot, ka, tikai pirmo reizi stājoties amatā, tiesnesi apstiprina Saeima, bet par turpmāko karjeru lēmumus pieņem Tieslietu padome.

 

Atbalsta tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu

Tieslietu padome atbalsta tiesneses Diānas Dzērvinieces iecelšanu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā uz pieciem gadiem un Madaras Ābeles iecelšanu Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā uz pieciem gadiem.  

 

Nosaka tiesas jaunieceltajiem tiesnešiem

Tieslietu padome noteica tiesas un tiesu namus, kur pildāmi tiesneša pienākumi tiesnešiem, kuri amatos iecelti ar Saeimas 19.janvāra, 26.janvāra un 2.februāra lēmumiem.

Uldis Apsītis tiesneša pienākumus pildīs Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, Pēteris Novičenoks Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā, Romāns Dončenko, Māris Markovs un Agnese Pūcīte Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Kristīne Brokane Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211