Tieslietu padome 13. decembra sēdē atbalstīja atkārtotu Ilzes Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Ilze Freimane Administratīvo rajona tiesu vada kopš 2006. gada. Sekmīgi organizējusi tiesas darbu, šajā laikā darbu uzsākuši Administratīvās rajona tiesas tiesu nami Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā. Lemjot par I.Freimanes piemērotību Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatam, kandidāta izraudzīšanas komisija novērtējusi kandidātes reputāciju, profesionālo pieredzi un autoritāti tiesas kolektīvā un pārējo tiesnešu vidū.

Kā prioritāti Administratīvās tiesas darbības turpmākā attīstībā I.Freimane izvirzījusi samazināt neizskatīto lietu skaitu, lietu izskatīšanas ilgumu Rīgas tiesu namā, nodrošināt vienveidīgas tiesu prakses ieviešanu, veicināt jauno tehnoloģiju (videokonferenču) izmantošanu efektīvā informācijas un pieredzes apmaiņā starp tiesnešiem.

Tāpat Tieslietu padome atbalstīja tiesneša Ojāra Priedīša iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem.

Ojārs Priedītis par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi strādā kopš 2006. gada.

 

Apspriež Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu un tiesnešu atlases konkursa nolikumu

Tieslietu padome apsprieda, bet vēl neapstiprināja Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu un rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša atlases konkursa nolikumu. Tieslietu ministrija reglamentu un nolikumu līdz nākamajai Tieslietu padomes sēdei precizēs, ņemot vērā Tieslietu padomes priekšlikumus.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211